Subvención Garantía Xuvenil

Posted on 26-12-2017 , by: David , in , 0 Comments

Recentemente acabamos de recibir unha resolución pola que se nos outorga unha subvención, polo importe de 19191.06 euros á nosa entidade, equivalente aos custos salariais dunha coidadora e dun auxiliar administrativo, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de ditos salarios, resultantes da contratación de 2 mozos desempregados inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil para a realización do servizo “II PROGRAMA DE APOIO SOCIOSANITARIO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE” , durante 7 meses a xornada completa.

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

Coa contratación dunha nova coidadora preténdese aumentar o persoal para a prestación das funcións propias deste perfil profesional, tales como apoio nas actividades básicas da vida diaria (comida, vestimenta, ducha, aseo), apoio en actividades lúdico-deportivas… O auxiliar administrativo realizará funcións de administración da entidade e do centro de recursos, tales como xestión de subvencións, contabilidade, control de stock, control do sistema de xestión de calidade ISO 9001:2015…

O resultado con esta subvención será o desenvolvemento dunha intervención interdisciplinar integral, xa que o aumento de persoal permitirá unha maior atención individualizada, e contribuirá ao desenvolvemento persoal e social das persoas con discapacidade, amén dunha mellora da calidade dos servizos prestados.

share: