Fabián

Director

Diplomatura en Traballo Social – Máster en Xestión e Dirección de Centros e Servizos para a Terceira Idade – Máster en Administración e Dirección de Empresas

Yolanda

Traballadora Social

Diplomatura en Traballo Social – Máster de Intevención na discapacidade e a dependencia – Máster en Valoración e Intervención en Xerontoloxía e Xeriatría

David

Psicólogo

Licenciatura en Psicoloxía – Máster en Psicoloxía Clínica e da Saúde – Especialista Universitario en Trast. do Estado de Ánimo e Ansiedade

Raquel

Logopeda

Diplomatura en Logopedia – Máster en Autismo e Intervención Psicoeducativa

María

Psicopedagoga

Licenciatura en Psicopedagoxía – Diplomatura en Educación Social

Javier

Monitor

FRAN

Monitor

Andrea

Coidadora

Técnico en Atención Sociosanitaria

Ana

Coidadora

FP Coidados Auxiliares de Enfermaría

Fernando

Administrativo

Diplomatura de Mestre, Especialidade de Educación Musical

Ramón

Condutor

Manuel

Condutor

Jesús

Condutor