Fabián

Director

Diplomatura en Traballo Social – Máster en Xestión e Dirección de Centros e Servizos para a Terceira Idade – Máster en Administración e Dirección de Empresas

Yolanda

Traballadora Social

Diplomatura en Traballo Social – Máster de Intevención na discapacidade e a dependencia – Máster en Valoración e Intervención en Xerontoloxía e Xeriatría

David

Coordinador /Psicólogo

Licenciatura en Psicoloxía – Máster en Psicoloxía Clínica e da Saúde – Especialista Universitario en Trast. do Estado de Ánimo e Ansiedade

Sandra

Fisioterapeuta

Graduada en Fisioterapia – Formación específica en Neurorrehabiliación

Raquel

Logopeda

Diplomatura en Logopedia – Máster en Autismo e Intervención Psicoeducativa

María R.

Psicopedagoga

Licenciatura en Psicopedagoxía – Diplomatura en Educación Social

Javier

Monitor

Andrea

Coidadora

Técnico en Atención Sociosanitaria

Ana

Coidadora

FP Coidados Auxiliares de Enfermaría

José Ramón

Administrativo

FP en Administración e Finanzas

Ramón

Condutor

Manuel

Condutor

Jesús

Condutor