María

Psicopedagoga

Licenciatura en Psicopedagoxía – Diplomatura en Educación Social

Ángela

Psicóloga

Licenciada en Psicoloxía Curso Terapia Familiar Sistémica Preparadora Laboral especialista en Persoas con Discapacidade

Fabián

Director / Traballador Social

Diplomatura en Traballo Social – Máster en Xestión e Dirección de Centros e Servizos para a Terceira Idade – Máster en Administración e Dirección de Empresas

Raquel

Logopeda

Diplomatura en Logopedia – Máster en Autismo e Intervención Psicoeducativa

Luis

Fisioterapeuta

Licenciatura en Fisioterapia Técnico en Actividades Físicas y Deportivas Instructor de Pilates

Natalia

Terapeuta Ocupacional

Grao en Terapia Ocupacional

Ana Belén

Educadora Social

Diplomatura en Educación Social

Meritxell

Monitora Educación e Tempo Libre

Ciclo Animación Sociocultural Monitora Ocio e Tempo Libre

Olalla

Monitora

Monitora Coiro e Manualidades

Javier

Monitor

Monitor Marquetería e Manualidades

Andrea

Coidadora

FP Técnico en Atención Sociosanitaria

Ana

Coidadora

FP Coidados Auxiliares de Enfermaría

María

Coidadora

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

Fernando

Aux. Administrativo

Diplomatura de Mestre, Espec. Educación Musical

Ramón

Conductor

Conductor Transporte Adaptado

Manuel

Conductor

Conductor Transporte Adaptado

Jesús

Conductor

Conductor Transporte Adaptado