Fabián

Director

Diplomatura en Traballo Social – Máster en Xestión e Dirección de Centros e Servizos para a Terceira Idade – Máster en Administración e Dirección de Empresas

David

Psicólogo

Licenciatura en Psicoloxía – Máster en Psicoloxía Clínica e da Saúde – Especialista Universitario en Trast. do Estado de Ánimo e Ansiedade

Raquel

Logopeda

Diplomatura en Logopedia – Máster en Autismo e Intervención Psicoeducativa

María

Psicopedagoga

Licenciatura en Psicopedagoxía – Diplomatura en Educación Social

Jaime

Fisioterapeuta

Grao en Fisioterapia – Máster en Antropoloxía Física e Forense

Natalia

Terapeuta Ocupacional

Grao en Terapia Ocupacional

Ana Belén

Educadora Social

Diplomatura en Educación Social

Javier

Monitor

Olalla

Monitora

 

María

Monitora

Andrea

Coidadora

FP Técnico en Atención Sociosanitaria

Ana

Coidadora

FP Coidados Auxiliares de Enfermaría

Fernando

Administrativo

Diplomatura de Mestre, Especialidade de Educación Musical

Ramón

Condutor

Manuel

Condutor

Jesús

Condutor