TERAPIA OCUPACIONAL


A terapia ocupacional ten coma finalidade promover a saúde e benestar a través da participación na ocupación. A finalidade principal é a de fomentar a autonomía e independencia das persoas en tódolos ámbitos da vida.

Atendendo ás necesidades das persoas usuarias, os obxectivos deste servizo céntranse principalmente, en aumentar e mellorar a participación ocupacional, na mellora das habilidades necesarias para o día a día, na adquisición e mellora de hábitos e rutinas e na adaptación do entorno que engloba á persoa usuaria.