PROMOCIÓN DA SAÚDE


A finalidade deste servizo é promover a saúde e o benestar das persoas con discapacidade. Mediante este programa, foméntase que as persoas usuarias acaden rutinas para a saúde, adquiran coñecementos sobre temas coma a alimentación e nutrición, que leven a cabo hábitos da vida saudable e sexan coñecedores dos hábitos innasnos; que teñan a capacidade de previr riscos e adquiran técnicas para o mantemento da seguridade e resposta ante situacións de emerxencia. Así mesmo, intervense e debátense temas coma enfermidades, trastornos, discapacidade, saúde sexual, saúde emocional, saúde social e saúde ambiental.