A sede central central de AMARAI forma o eixo central a nivel administrativo da entidade.

A súa actividade divídese en dúas grandes áreas, a primeira formada polos servizos que se prestan, e a segunda polos programas e accións que se realizan.

– Información e asesoramento
– Intermediación laboral
– Servizo de accesibilidade
Estes servizos prestámolos co asesoramento de COGAMI.

Ademáis destes, na oficina de AMARAI realizamos todos os trámites burocráticos, así como intermediamos coas diferentes administracións de interese.

– Sensibilización e concienciación
– Saúde e rehabilitación
– Área cognitiva
– Formación
– Lecer e tempo libre