A finalidade deste servizo é a de manter e/ou mellorar a independencia nesta área ocupacional, así coma adquirir hábitos e rutinas que fomenten a participación activa nas mesmas.

ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA DIARIA (ABVD)

Actividades relacionadas co coidado do propio corpo:

 • Baño e ducha
 • Vestido e desvestido
 • Alimentación
 • Mobilidade funcional
 • Hixiene e arreglo persoal

ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DA VIDA DIARIA (AIVD)

Actividades relacionadas coa xestión do fogar e comunidade:

 • Fregar
 • Barrer
 • Uso de electrodomésticos
 • Coidado da roupa
 • Cociña
 • Manexo de diñeiro
 • Compras
 • Xestión comunicativa