EN SOCIEDADE


O servizo de en sociedade ten como finalidade que as persoas usuarias sexan conscientes dos cambios sociais, que coñezan a evolución social e sexan parte desta.

Intervense en temas de actualidade como son a diversidade cultural, relixiosa, étnica e sexual, os roles sexuais, o sexismo e estereotipos, a violencia, a pobreza, os valores sociais, os dereitos das persoas con discapacidade, o cambio climático, as novas tecnoloxías e os medios de comunicación.