CULTURA


Este servizo ten como finalidade que as persoas usuarias adquiran coñecementos de cultura xeral, permitíndolles obter, entender e comprender os diferentes aspectos do mundo que nos rodea: ciencias, conceptos numéricos temporais, xeografía e historia, demografía, arte e cine, lingua e literatura, música, entre outros.