ATENCIÓN AFECTIVA SEXUAL


Este servizo está dirixido a mellorar os coñecementos sobre a sexualidade, adaptados ás súas capacidades e intereses e a aprender habilidades de comunicación e relacións interpersoais, necesarias no entorno social, especialmente no ámbito afectivo sexual.

Intervense en aspectos importantes tales como o afecto, a autoestima, a amizade e o amor, o xénero e o sexo, enfermidades de transmisión sexual, embarazo e parto, métodos anticonceptivos, a hixiene persoal, os abusos, as habilidades comunicativas e as emocións.