TEATRO


O teatro é un tipo de arte que aporta multitude de beneficios para as persoas con discapacidade intelectual. Gracias á interpretación teatral, desenrólase e poténciase a expresión corporal, a creatividade, a capacidade comunicativa e mellora das relacións sociais. Mellora a autoestima e a autonomía, promove valores e mellora as habilidades sociais. Créase un sentido de pertenza de grupo e favore a inclusión social.