A fisioterapia é o conxunto de métodos e técnicas que curan, preveñen, recuperan e adaptan ás persoas afectadas con algunha patoloxía ou ben para manter un nivel de saúde axeitado.

Tendo en conta as características e tipoloxía de persoas usuarias, os obxectivos céntranse principalmente na rehabilitación neurolóxica: mellora da mobilidade, funcionalidade e independencia, e na rehabilitación xeral de problemas con carácter traumatolóxico, reumatolóxico e respiratorio.