ATENCIÓN PSICOLÓXICA


O servizo de atención psicolóxica céntrase en mellorar as dificultades emocionais, conductuais e sociais que presentan as persoas usuarias, así coma a orientación e apoio ás súas familias. A finalidade é acadar o maior benestar emocional, familiar, social e desenvolvemento persoal.

A intervención lévase a cabo de maneira individualizada, atendendo aos obxectivos de cada persoa usuaria.