A finalidade deste servizo é que as persoas usuarias melloren e/ou amplíen a súa formación académica de cara a favorecer a promoción da autonomía e independencia.

EDUCACIÓN DE ADULTOS

Estratexias, técnicas e coñecementos que faciliten a aprendizaxe nas persoas en idade adulta:

  • Manexo de reloxo
  • Manexo de diñeiro
  • Lingüística
  • Matemáticas
  • Resolución de problemas
  • Informática
  • Competencias clave
  • Preparación de oposicións