“MISIÓN”

Conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.

“VISIÓN”

Unha entidade consolidada e amplamente recoñecida pola sociedade en xeral, polos seus valores, compromiso e liderado nas metodoloxías de traballo e na procura da excelencia nas actuacións dirixidas o grupo social de persoas con discapacidade.

“VALORES”

Amarai basea a súa actuación nos seguintes valores:

– Democracia interna.

– Solidaridade entre os seus membros.

– O impulso da participación dos seus membros e tódalas súas actuacións.

– A transparencia e publicidade na xestión e actuación dos seus soci@s.

– Defensa das necesidades xerais por enriba de intereses particulares.

– A defensa do grupo social como titulares de dereitos evitando as mensaxes sentimentalistas, paternalistas ou asistenciais.