María

Psicopedagoga

Licenciatura en Psicopedagoxía – Diplomatura en Educación Social

Raquel

Logopeda

Diplomatura en Logopedia – Máster en Autismo e Intervención Psicoeducativa

Natalia

Directora / Terapeuta Ocupacional

Grao en Terapia Ocupacional

Ángela

Psicóloga

Licenciada en Psicoloxía Curso Terapia Familiar Sistémica Preparadora Laboral especialista en Persoas con Discapacidade

Luis

Fisioterapeuta

Licenciatura en Fisioterapia Técnico en Actividades Físicas y Deportivas Instructor de Pilates

Ana Belén

Educadora Social

Diplomatura en Educación Social

Meritxell

Monitora Educación e Tempo Libre

Ciclo Animación Sociocultural Monitora Ocio e Tempo Libre

Javier

Monitor

Monitor Marquetería e Manualidades

Olalla

Monitora

Monitora Coiro e Manualidades

Andrea

Coidadora

FP Técnico en Atención Sociosanitaria

Ana

Coidadora

FP Coidados Auxiliares de Enfermaría

María

Coidadora

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

Fernando

Aux. Administrativo

Diplomatura de Mestre, Espec. Educación Musical

Ramón

Conductor

Conductor Transporte Adaptado

Manuel

Conductor

Conductor Transporte Adaptado

Jesús

Conductor

Conductor Transporte Adaptado