A estimulación cognitiva é o conxunto de técnicas e estratexias para mellorar o rendemento e eficacia no funcionamento das capacidades cognitivas. A intervención baséase no mantemento e mellora das funcións cognitivas: atención, orientación, memoria, gnosias, funcións executivas, praxias, cognición social e habilidades visoespaciais.

A metodoloxía do servizo lévase a cabo en sesións grupais pero atendendo ás necesidades individuais de cada persoa. A intervención realízase principalmente a través de actividades lúdicas, recursos manipulativos, uso de tablets e ordenadores, pantalla interactiva e programas web coma o NeuronUp.