O horario de apertura do centro de recursos é de 10:00 h a 17:30 h, polo que o comedor é un dos servizos xerais primordiais e necesarios, tanto para a participación continuada do centro das persoas usuarias coma para as familias.

Culinaria Catering é a empresa especializada que subministra o servizo de catering individual. Os menús son elaborados e supervisados por profesionais titulados en dietética e nutrición que, xunto coa comunicación diaria co centro de recursos, adáptanse ás distintas necesidades das persoas usuarias. No ano 2022 xestionáronse máis de 8 mil menús.