DESCRIPCIÓN

Este servizo é vital de cara a mellorar o factor físico e polo tanto a autonomía das persoas con diversidade funcional. Neste servizo inclúense catro modalidades de rehabilitación específica, adaptándoas ás características e necesidades da persoa.

MODALIDADES NA REHABILITACIÓN

  • FISIOTERAPIA: Conta con diversas áreas de intervención: traumatolóxica (recuperación de lesións musculo-esqueléticas e alxias), respiratoria (mellora da capacidade respiratoria e eliminación de secrecións), neurolóxica (adestrar o movemento funcional, equilibrio, coordinación e marcha), infantil (estimular o desenvolvemento psicomotor).
  • TERAPIA OCUPACIONAL: Está encamiñado a mellorar as capacidades funcionais mediante o adestramento nas actividades da vida diaria, precisión e adestramento no uso de produtos de apoio, próteses, órteses, realización de férulas para evitar deformidades e antiálxicas, adaptacións no fogar, tratamento funcional de membros superiores, activación sensorial e cognitiva e asesoramento a familias e/ou coidadores.
  • TERAPIA ACUÁTICA: Actividade que pretende potenciar a mobilidade utilizando o medio acuático como potenciador para acadar os obxectivos establecidos.
  • TERAPIA ECUESTRE: Terapia que se desenvolve con cabalos, que pretende promover a rehabilitación a nivel neuromuscular, psicolóxico, cognitivo e social.