DESCRIPCIÓN

O servizo de Transporte Adaptado propio de AMARAI, é un servizo fundamental para un completo desenvolvemento do Centro de Recursos de AMARAI, porque facilita a asistencia ao Centro. A entidade dispón de 5 furgonetas adaptadas para realizar os servizo de recollida e regreso aos seus domicilios as persoas usuarias.

SERVIZO DE MOBILIDADE ADAPTADO DO 065

Ademais, dende Amarai realizamos xestións co Servizo de Mobilidade Adaptado da Xunta de Galicia (065), solicitando dita asistencia a aquelas persoas que a demandan para acudir a aqueles servizos que poidan precisar, tendo un tope máximo de 3 servizos semanais.