Proporciona os coñecementos e apoios necesarios para que calquera persoa poida dar resposta ás súas necesidades ou dúbidas en materia de:

  • Información e orientación á discapacidade e dependencia.
  • Accesibilidade e transporte adaptado.
  • Intermediación laboral: AMARAI colabora co Servizo de Intermediación Laboral (SIL) de COGAMI coa finalidade de apoiar e orientar ás persoas con discapacidade sobre emprego e formación.