DESCRIPCIÓN

O servizo de Transporte Adaptado propio de AMARAI, é un servizo fundamental para un completo desenvolvemento do Centro de Recursos de AMARAI, porque facilita a asistencia ao Centro. A entidade dispón de 7 furgonetas adaptadas para realizar os servizo de recollida e regreso aos seus domicilios as persoas usuarias.

O servizo de transporte adaptado é outro dos servizos xerais imprescindibles para que as persoas con discapacidade do ámbito rural, teñan acceso a unha atención integral para garantir a súa saúde e benestar.

AMARAI conta cun total de 7 furgonetas adaptadas para achegarse aos 12 municipios nos que habitan as persoas usuarias e así, desprazalas entre os seus fogares e centro de recursos.

Durante o ano realizáronse máis de sesenta rutas de transporte semanais, facendo unha media de máis de 100km diarios por furgoneta. A este dato, hai que sumarlle os quilómetros realizados nos desprazamentos que se realizan para acudir aos diferentes servizos externos de hipoterapia, natación terapéutica, deportes e prácticas prelaborais, así como as visitas domiciliarias, charlas e xornadas de sensibilización en centros educativos e saídas de lecer. Así, e tendo en conta os días de apertura do centro, ao remate do 2022, os datos reais reflexan o seguinte:

  • Realizáronse un total de 163.317 km, unha media de 753’66 km/día.
  • O custo total do servizo de transporte ascendeu a 32.022’22 euros, supoñendo un gasto de 144’24 euros/día.

SERVIZO DE MOBILIDADE ADAPTADO DO 065

Ademáis, dende AMARAI realizamos xestións co Servizo de MobilidadeAdaptado da Xunta de Galicia (065), solicitando dita asistencia a aquelas persoas que a demanden para acudir a aqueles servizos que poidan precisar, tendo un tope máximo de 3 servizos semanais.