Dispositivo de bidepestación TRAM

Posted on 08-11-2018 , by: AMARAI , in , 0 Comments

AMARAI dispoñemos recentemente, no noso afán por innovar e invertir en melloras continuadas; do dispositivo de bipedestación TRAM, que combina as transferencias de sentado a de pé, a bipedestación, a deambulación asistida e a marcha en todo tipo de pacientes, dando pé a posibilidad dunha rehabilitación máis completa en usuarios que non poden camiñar por sí mesmos.

Os principacis beneficios que este nos permite son:
– Marcha: permite o entrenamiento da marcha e a corrección da misma de forma segura. Ademáis permite aumentar ou diminuir o peso exercido pola gravidade sobre o paciente.
– Bipedestación: Conta con soportes pélvicos e fixacións en: antebrazos, muñecas, muslos e pelvis. O que permite ó usuario permanecer de pé de xeito autónomo sin ningún tipo de risco – sempre baixo supervisión profesional.
– Traslados: Conta cun sistema de apoio innovador que asegura e estabiliza ó usuario simplemente cunha hebilla. Esta simplicidade permite a un só coidador preparar ó paciente rápidamente para un traslado seguro.

Agradecer á Deputación da Coruña a súa financiación para este investimento.

No seguinte enlace podedes ver un avance dos usos deste produto de apoio (https://youtu.be/zJ1-nX9m4Tc)

share: