FAI QUE A TÚA EMPRESA SEXA EXTRAORDINARIA, MARCA A CASIÑA “EMPRESA SOLIDARIA”

Posted on 17-06-2019 , by: AMARAI , in , 0 Comments

FAI QUE A TÚA EMPRESA SEXA EXTRAORDINARIA, MARCA A CASIÑA “EMPRESA SOLIDARIA”

 

Campaña “Empresas solidarias, empresas eXtraordinarias”

Esta semana iníciase unha campaña por parte da Plataforma de ONG de Acción Social xunto coa Plataforma do Terceiro Sector (PTS) dirixida a informar e sensibilizar ás empresas para que marquen la casiña “empresa solidaria” dedicada a fins sociais ao tributar polo Imposto de Sociedades. Esta nova medida permitirá ás empresas, a partir deste ano, contribuir a lograr unha sociedade máis xusta, igualitaria e inclusiva marcando a casiña 00073 (modelo 200) ou la 069 (modelo 220) do seu Imposto de Sociedades.

Esta casiña «Empresa Solidaria» ten un proceso similar ao que realizan ás persoas contribuentes na súa declaración do IRPF, pero non é o mesmo, porque aas casiñas 00073 (modelo 200) ou a 069 (modelo 220) do Impuesto de Sociedades só son para as empresas e, mentres que a X Solidaria financia programas de atención directa e a nivel autonómico, la casiña «Empresa Solidaria» financiará programas estatais destinados a fortalecer o Terceiro Sector para xerar cohesión social e unha sociedade más igualitaria, inclusiva, xusta e de calidade. Deste xeito, as ‘empresas eXtraordinarias’ fundamentarán as súas accións en principios que teñen que ver co cambio do seu entorno, a mellora da calidade de vida das persoas, a loita contra a pobreza e as políticas sostibles. Ademáis, coa marcación voluntaria da casiña “empresa solidaria”, as compañías estarán poñendo en práctica a súa Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e contribuíndo á execución dos Obxetivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e a Axenda 2030 coa búsqueda de alianzas e novos escenarios de colaboración co Terceiro Sector.

Desde AMARAI e AECEMCO invitámosvos a unirvos mediante distintas formas de participación:

1º.- Marcando na vosa propia declaración do imposto de sociedades a casiña 00073 (modelo 200) ou a 069 (modelo 220).

2º.- Incluíndo nas vosas páxinas Web información da campaña.

3º.- Invitando aos vosos proveedores e empresas colaboradoras a participar na mesma reenviando esta mensaxe.

Podedes descargar os materiais da campaña:

Na páxina wev de AECEMCO: https://www.aecemco.es/eres-empresa-privada.php

A través deste enlace: X Empresa Solidaria

O Terceiro Sector lanza unha campaña para que as empresas marquen a casiña de Fins Sociais no Imposto de Sociedades:

  • Esta campaña denomínase “Empresas solidarias, empresas eXtraordinarias”.
  • A casiña de Fins Sociais no Imposto de Sociedades poderase marcar a partir do 1 de xullo.
  • Esta iniciativa é totalmente voluntaria e non supón ningún custe adicional para as empresas.

 Máis informaciónX Empresa Solidaria  Síguenos en redes sociais #XEmpresaSolidaria

share: