Información Centro de Recursos.

Posted on 28-07-2017 , by: Manuel , in , 0 Comments

O Centro de Recursos para Persoas con Discapacidade en Boimorto “ CRD AMARAI” é un recurso onde se prestan servizos destinados a persoas con discapacidade, cun programa de atención individualizado para cada persoa usuaria, coa finalidade de conseguir unha maior autonomía e independencia na súa vida diaria.

Enlace: Información Centro de Recursos

share: