SUBVENCIÓN DEPUTACIÓN DA CORUÑA

Posted on 12-03-2024 , by: Amarai Asociacion , in , , 0 Comments

Un ano máis, AMARAI, recibiu da Deputación da Coruña e a través da Subvención FOIE para o ano 2023, 15888’05 euros para o desenvolvemento do programa «Mellora de Equipamento e Infraestructuras para o Centro de Día».

Este importe foi destinado na súa totalidade á 2ª Certificación da Reforma dos baños do servizo de Atención Ocupacional.

Esta aportación da Deputación supón para AMARAI unha mellora na calidade dos servizos que repercute directamente na atención das persoas usuarias do centro.

share: