Subvención III Programa Garantía Xuvenil

Posted on 30-11-2019 , by: AMARAI , in , 0 Comments

Recentemente acabamos de recibir unha resolución pola que se nos outorga unha subvención, polo importe de 9870.56 euros á nosa entidade, equivalente aos custos salariais dunha coidadora, maila cotización empresarial á Seguridade Social derivada de ditos salarios, resultantes da contratación dunha persoa desempregada inscrita no Servizo de Emprego Público Estatal para a realización do servizo “III PROGRAMA DE APOIO SOCIAOSANITARIO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE” , durante 7 meses a xornada completa.

O resultado con esta subvención será o desenvolvemento dunha intervención interdisciplinar integral, xa que o aumento de persoal permitirá unha maior atención individualizada, e contribuirá ao desenvolvemento persoal e social das persoas con discapacidade, así como dunha mellora da calidade dos servizos prestados.

share: