#TercerSectorEsencial

Posted on 18-06-2020 , by: AMARAI , in , 0 Comments

O Terceiro Sector precisa de recursos suficientes que lle permitan desenvolver o seu labor de atención a millóns de persoas e levar a súa voz alí onde non é escoitada. Para iso, necesítanse instrumentos estables de financiamento da súa acción social, entre outros co mantemento do tramo estatal da casa de remates sociais do IRPF, regulando, coa máxima celeridade, o 0,7% do Imposto de Sociedades ou desenvolvemento da Lei do terceiro sector.