Tríptico 2018

Posted on 16-07-2017 , by: Manuel , in , 0 Comments

En Amarai levamos a cabo servizos, programas e proxectos orientados a dotar da máxima autonomía as persoas con diversidade funcional.

Contamos con ferramentas para que a atención á diversidade funcional e dependencia sexa efectiva.

Os nosos programas e servizos céntranse na mellora e mantemento das capacidades físicas, cognitivas, sensoriais e sociais; todo para contribuír a un desenvolvemento funcional e real da persoa, para que participe na sociedade e sexa capaz de afrontar o día a día.

Enlace: TRIPTICO 2018

share: