XXVII Asamblea Xeral Ordinaria

Posted on 20-06-2023 , by: Asociación AMARAI , in , 0 Comments

Celebrouse a XXVII Asamblea Xeral Ordinaria no Centro de Recursos de AMARAI.
Entre outras cuestións, presentáronse e aprobráronse os informes de actividades e económicos do ano 2022, o orzamento e a programación de servizos e actividades para este 2023. Coma outros temas de interese, destacaron principalmente os cambios das novas lexislacións en materia de discapacidade, a mellora da accesibilidade e cambios de infraestructura no CRD, así coma a análise da situación actual da ampliación do centro e servizo residencial.
Gracias a tódalas persoas que participaron nesta asamblea.
share: